Nauka, naukowcy, uniwersytet XXI w.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zagadnienia związane ze społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi aspektami funkcjonowania nauki, w szczególności nauki akademickiej, głównie w kontekście współczesnej nauki w Polsce, Wielkiej Brytanii i, w mniejszym stopniu, w USA.

Opis przedmiotu w USOS

Lista wykładów

Problemy (nie)możliwe do rozwiązania przy pomocy metody naukowej. "Sterowanie" kierunkami badań - czy możliwe i potrzebne? Wolność słowa; poprawność polityczna, a otwarta debata akademicka. Obraz nauki w społeczeństwie a rzeczywistość.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie: Zastanów się co oznacza: Odnieść sukces w nauce? Czy znasz kogoś, kto odniósł sukces w nauce? Po czym można to rozpoznać?

Znajdź już proponowane albo zaproponuj własne, alternatywne metody rozdzielania pieniędzy na naukę, inne niż konkursowy system grantowy. Jakie są kryteria, które każda z tych metod próbuje optymalizować? Czy i w jaki sposób można te metody zabezpieczyć przed "problematycznymi praktykami" ze strony naukowców?

Nauka w konstytucji. Finansowanie nauki - różne modele i ich konsekwencje. Systemy grantowe, grantoza. Rola nauki w rozwoju państwa i społeczeństwa.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

1. Zastanów się nad tym, jakie cechy (i dlaczego) powinien mieć kandydat na naukowca. W jakich sytuacjach będę przydatne?

Zaproponuj co najmniej trzy nowe "obrzędy", które mogłyby być warunkiem koniecznym uzyskania doktoratu w Twojej dziedzinie.

Naukowiec jako mentor, zastępowanie pokoleń. Zdrowie psychiczne (pracowników, studentów).

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

1. Spytaj co najmniej pięciu naukowców, co by zmienili w swoim miejscu pracy, gdyby mogli wypowiedzieć jedno życzenie do złotej rybki. Zastanów się, jakie byłby rozmaite skutki, gdyby taka zmiana rzeczywiście zaszła.

2. Postaraj się przez kilka dni zaobserwować, na co poświęcasz czas w pracy naukowej i przygotować odpowiedni wykres: np. 60% praca w laboratorium, 20% czytanie artykułów, 10% rozmowy z kolegami i promotorem, 10% pisanie doktoratu...

Oaza wolności czy nowa korporacja? Struktura, skuteczne zarządzanie, patologie, prekaryzacja, kultura akademicka, workload.

Jak i czego uczyć studentów w czasach YouTuba? Przygotowanie do rynku pracy czy intelektualna przygoda? Kreatywność, odwaga w pracy naukowej.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

1. Jakie byłby najlepsze zajęcia, w których brałaś/łeś udział na uniwersytecie? Dlaczego?

2. Wymyśl co najmniej 5 różnych sposobów nauczania, innych niż zajęcia w ławkach w sali. Mogą różnić się miejscem, zespołem ludzi, czasem, materiałami, metodami itd. od typowych zajęć na uczelni.

Peer review w dobie rozrostu nauki, wpływ na karierę, strategie przetrwania.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

Czasopisma vs książki, modele biznesowe wydawnictw. Nowe trendy, przyszłość publikowania.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

Znajdź w doniesieniach prasowych jeden przykład nieuczciwości albo patologicznych zachowań lub mechanizmów w świecie naukowym bądź akademickim i spróbuj przyjrzeć mu się z różnych perspektyw. Co go spowodowało? Czy istnieją mechanizmy sprzyjające takim zachowaniom? Jak można im zapobiegać?

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na następne spotkanie:

1. Odwiedź jeden z nowych (zbudowanych w ostatnich 20 latach) budynków wyższej uczelni. Spróbuj przyjrzeć mu się od strony obiektu architektury: jak jest rozplanowany, jak poruszają się w nim ludzie, czy jest przyjazny dla użytkowników, czy jest przyjazny dla środowiska, jak wpisuje się w otoczenie. Może zrobisz kilka zdjęć albo porozmawiasz z tym, którzy na co dzień w nim przebywają - co o nim sądzą jako miejscy pracy, nauki? Co im się podoba, a co chcieliby w nim zmienić?

2. Dowiedz się, na bardzo ogólnym poziomie, na czym polegają zamówienia publiczne i prawa nimi rządzące.

Styk z polityką, rozrost administracji, zamówienia publiczne.

Do przeczytania na to spotkanie:

Obejrzyj prezentację "". Spróbuj przeanalizować jej treść i formę: jakiego języka używa osoba prezentująca, jakich innych środków komunikacji, jak zaczyna i jak kończy, co szczególnie zapamiętałeś/łaś?

Do przemyślenia na to spotkanie:

Komunikacja naukowa "wewnątrz" i "na zewnątrz", nauka i społeczeństwo, popularyzacja. Kryzys wiarygodności nauki i naukowców.

Do przemyślenia na to spotkanie:

Znajdź jedno doniesienie prasowe o sukcesie naukowców (np. w Polsce) sprzed co najmniej 5 lat, przeanalizuj jego tekst, a następnie spróbuj prześledzić, jakie były dalsze jego losy. Może uda Ci się spytać samych autorów?

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

Wymyśl 10 oryginalnych sposobów, na które w Twojej dziedzina nauki można realizować trzecią misję uczelni.

Media społecznościowe, post-prawdy, kłamstwa, nauka na straży prawdy. Uniwersytet po pandemii. Nauka w obliczu katastrofy klimatycznej.

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie:

Do przeczytania na to spotkanie:

Do przemyślenia na to spotkanie: Wybierz trzy ścieżki kariery, które obecnie wiążą się z edukacją akademicką, np. lekarz, inżynier budowy mostów, sędzia. Zaproponuj alternatywne metody kształcenia pracowników w tych dziedzinach, inne niż kilka lat spędzonych na uczelni. Jakie są problemy z tymi metodami? Czy są łatwe do wdrożenia? Czy są drogie? Czy są zawody, w których to jest niemożliwe?

Jesteś pracownikiem naukowym
lub przyszłym studentem?
Dołącz do nas...

Dołącz do zespołu Zakładu Optyki UW

Napisz do nas!

W zakładce “Ludzie” znajdziesz kontakt do wszystkich pracowników Zakładu Optyki. Jesteśmy otwarci na współpracę nad przeróżnymi projektami i chętnie pomożemy Ci w realizacji Twojego pomysłu badawczego. Jeśli jesteś studentem, to możesz u nas wykonać swoją pracę dyplomową: licencjat, pracę magisterską oraz pracę doktorską. W realizowane w naszym zakładzie projekty badawcze angażujemy studentów już od pierwszych lat studiów, dzięki czemu szybko zyskują praktyczne umiejętności wyróżniające ich na rynku pracy.

Możesz też przyjść na spotkania Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW, na których będziesz mógł nawiązać kontakt ze studentami i doktorantami Zakładu, którzy licznie uczestniczą w tych spotkaniach i chętnie odpowiedzą Ci na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź listę ofert pracy na Wydziale Fizyki UW.

Regularnie zatrudniamy nowe osoby do naszego zespołu. Poszukujemy pracowników technicznych, administracyjnych, post-doców, doktorantów oraz studentów na stanowiska w grantach. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem oraz sprawdzenia aktualnej tablicy ogłoszeń o pracę na stronie Wydziału Fizyki UW.

Rozpocznij studia na UW

Aktualne informacje o studiach licencjackich oraz magisterskich organizowanych przez Wydział Fizyki UW dostępne są na stronie fuw.edu.pl/informator.html. Większość studentów w Zakładzie Optyki realizuje program z fizyki lub inżynierii nanostruktur, ale jesteśmy otwarci także na osoby z innych kierunków studiów.

Kształcenie na poziomie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim organizowane jest przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. Szczegółowe informacji o procesie i zasadach rekrutacji oraz programie kształcenia dostępne są na stronie szkół - szkolydoktorskie.uw.edu.pl.