mgr Mateusz Bocheński

Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Ultrazimnych Cząsteczek (QGL)

ORCID ID: 0000-0001-5626-3414

Telefon biuro: 22 55 32 710

Telefon laboratorium: 22 55 32 470

mbochenski@fuw.edu.pl

Biogram

Mateusz Bocheński jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku ukończył studia magisterskie w laboratorium zimnych gazów kwantowych, pod opieką Dr. Mariusza Semczuka, gdzie zajmował się tworzeniem aparatury wykorzystywanej do chłodzenia atomów potasu, od temperatury pokojowej do tzw. temperatury sub-dopplerowskiej (około milion razy niższej).

Swoją pracę naukową, w wyżej wspomnianym laboratorium, rozpoczął w 2016 roku, gdzie pod okiem opiekuna naukowego, wraz z czworgiem innych studentów, pracował nad stworzeniem pierwszego w kraju eksperymentu, mającego na celu przygotowanie ultrazimnych mieszanin naturalnych izotopów potasu i atomów cezu.

Zainteresowania naukowe Mateusza Bocheńskiego obejmują szeroko rozumianą fizykę atomową, w szczególności ultrazimne mieszaniny homo- i heterojądrowe, czy też mieszaniny bozonowo-fermionowe i zjawiska, które można w nich zaobserwować (nadpłynność, przejścia fazowe...).

W wolnym czasie lubi majsterkować, czytać książki,  komiksy i słuchać muzyki polskiej.  Interesuje się także rozwojem technologii VR we wszystkich aspektach (przemysł, edukacja, rozrywka).

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.10