Projekty i granty

49,1 mln zł

Wartość przyznanego dofinansowania w PLN

1,4 mln €

Wartość przyznanego dofinansowania w EUR

3

Aktywne projekty

30

Zrealizowanych projektów w latach 2010 - 2024

Projekty archiwalne

W latach 2010 - 2024 zrealizowane zostało 30 projektów. Finansowane z funduszy: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Komisja Europejska, EUROCHAMP.

Pokaż listę zrealizowanych projektów