Projekty i granty

47,5 mln zł

Wartość przyznanego dofinansowania w PLN

1,4 mln €

Wartość przyznanego dofinansowania w EUR

5

Aktywnych projektów

25

Zrealizowanych projektów w latach 2010 - 2022

Projekty archiwalne

W latach 2010 - 2022 zrealizowane zostało 25 projektów. Finansowane z funduszy: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Komisja Europejska, EUROCHAMP, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Pokaż listę zrealizowanych projektów