Biogram

Zosia od 2021 studiuje optykę w ramach studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje w grupie dr hab. Piotra Wasylczyka. Wcześniej w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych ukończyła studia licencjackie z chemii i fizyki.

Obecnie jest stypendystką w projekcie TEAM-NET, w którym prowadzi badania nad obrazowaniem i identyfikacją komórek białaczkowych z wykorzystaniem mikroskopii Ramana. Dodatkowo zajmuje się także fotolitografią mikrostruktur wykonanych z ciekłokrystalicznych usieciowanych polimerów oraz projektowaniem optycznych biosensorów.

W wolnych chwilach uwielbia gotować i podróżować tam, gdzie akurat znajdzie tanie bilety lotnicze.