dr hab. Piotr Fita

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

ORCID ID: 0000-0002-1065-6770

Telefon biuro: 22 55 32 733

Telefon laboratorium: 22 55 32 467

fita@fuw.edu.pl

Biogram

Piotr Fita uzyskał stopień doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku. Podczas studiów doktoranckich prowadził badania procesów ultraszybkich w cząsteczkach organicznych, szczególną uwagę poświęcając zjawisku wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonów.

W ramach stażu podoktorskiego spędził dwa lata w grupie prof. Erica Vauthey na Uniwersytecie Genewskim, gdzie wykorzystywał generację drugiej harmonicznej na powierzchniach do badania zjawisk na granicach niemieszających się cieczy. Następnie wrócił do Warszawy, by kontynuować badania dynamiki procesów ultraszybkich w cząsteczkach organicznych i właściwości fotofizycznych materiałów fotoaktywnych za pomocą różnych technik spektroskopii czasowo-rozdzielczej i nieliniowej.

Wśród jego obecnych zainteresowań naukowych znajduje się także biofotonika, a w szczególności zastosowania optyki nieliniowej do detekcji i obrazowania patogennych białek w tkankach.

Linki zewnętrzne

Research Gate

Linkedin

Publikacje