mgr Bohnishikha Ghosh

Laboratorium Obrazowania Kwantowego (QIL)

ORCID ID: 0000-0001-9272-8864

Telefon biuro: 22 55 32 747

b.ghosh@uw.edu.pl

Biogram

Bohnishikha Ghosh jest doktorantką na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjat z fizyki uzyskała na Indyjskim Instytucie Edukacji i Badań Naukowych w Kalkucie, w Indiach, przygotowując pracę magisterską w Instytucie Nauk Matematycznych w Chennai w Indiach. Praca dotyczyła teoretycznych aspektów optyki polaryzacyjnej i kwantowej komunikacji optycznej.

Od 2019 roku jest doktorantką w projekcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod kierunkiem dr Radka Lapkiewicza.

Jej zainteresowania naukowe obejmują nieinwazyjne techniki obrazowania optycznego wykorzystujące kwantowe stany światła i ośrodki rozpraszającei oraz różne zastosowania par przestrzennie splątanych fotonów.

Bohnishikha interesuje się towarzystwami zawodowymi, takimi jak KNOF-UW i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez te stowarzyszenia.

W wolnych chwilach czyta książki, robi zdjęcia, maluje i doskonali swoje umiejętności kulinarne.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.47

Linki zewnętrzne

Research Gate