mgr Przemysław Grabowski

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych (PNaF)

mgr Przemysław Grabowski

Biogram

Przemysław Grabowski od 2019 roku jest stypendystą w grancie finansowanym ze środków projektu badawczego OPUS 15 NCN. W grupie dr hab. Piotra Wasylczyka realizuje w Pracowni Nanostruktur Fotonicznych (PNaF) mechanizmy wykonawcze w mikro-skali na bazie foto-responsywnych polimerów.