mgr Alexander Krupiński-Ptaszek

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych (PNaF)

mgr Alexander Krupiński-Ptaszek

Biogram

Od 2020 roku doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: mikroskopia nadrozdzielcza, symulacje komputerowe.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Publikacje