lic. Jan Krzyżanowski

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

lic. Jan Krzyżanowski

lic. Jan Krzyżanowski

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

Telefon laboratorium: 22 55 46 872

j.krzyzanows@student.uw.edu.pl

Biogram

Jan Krzyżanowski jest studentem studiów magisterskich na Wydziale Fizyki UW w Zakładzie Optyki. W ramach studiów licencjackich na Wydziale Fizyki UW wykonał pracę dyplomową w Laboratorium Fotoniki Kwantowej pod kierunkiem doktora Michała Karpińskiego. Od 2023 stypendysta w projekcie FNP First TEAM „Czysto fazowe kształtowanie impulsów światła do zastosowań w technologiach kwantowych”.