dr Radosław Łapkiewicz

Laboratorium Obrazowania Kwantowego (QIL)

ORCID ID: 0000-0002-7026-7275

Telefon biuro: 22 55 32 740

radek.lapkiewicz@fuw.edu.pl

Biogram

Dr Radek Łapkiewicz jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Laboratorium Optyki Kwantowej. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim w grupie prof. Antona Zeilingera specjalizując się w eksperymentach ze splątanymi fotonami, natomiast pracę magisterską przygotował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod opieką prof. Czesława Radzewicza, pracując nad technikami pomiarów ultrakrótkich impulsów laserowych. Zainteresowania naukowe Radka Łapkiewicza obejmują wykorzystanie efektów kwantowych w obrazowaniu np. w mikroskopii super-rozdzielczej lub w obrazowaniu fazowym a także techniki mikroskopii fluorescencyjnej w obrazowaniu biologicznym.

Od 2015 roku kieruje Laboratorium Optyki Kwantowej gdzie wraz z zespołem realizuje granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP; First TEAM) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN; Fuga i Sonata). Jest laureatem stypendium Start FNP, oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.