Biogram

Adrian Makowski jest studentem II roku stopnia II na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia I stopnia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w grupie dr. Radka Łapkiewicza, pisząc pracę na temat mikroskopii konfokalnej.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą mikroskopii super-rozdzielczej.

Od 2019 r jest stypendystą w projekcie finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, ,,First Team”. Dzięki swoim osiągnięciom naukowym dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W wolnym czasie zajmuje się chodzeniem po górach, narciarstwem i żeglarstwem.