lic. Ksawery Mielczarek

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

lic. Ksawery Mielczarek

lic. Ksawery Mielczarek

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

Telefon laboratorium: 22 55 46 872

km.mielczarek2@student.uw.edu.pl

Biogram

Ksawery Mielczarek jest studentem MISMaP-u, w ramach którego łączy matematykę i fizykę. We wrześniu 2022 r. obronił licencjat z matematyki, w którym wyprowadził matematyczne podstawy poprawki o oddziaływania międzycząsteczkowe do klasycznego modelu kondensatu Bosego-Einsteina. Od marca 2023 r. jest stypendystą w projekcie “Phase-only shaping of light pulses for applications in quantum technologies” finansowanym przez FNP, w ramach którego zajmuje się charakteryzacją ultrakrótkich impulsów laserowych z wykorzystaniem metod interferometrii spektralnej.