prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

prof. dr hab. Czesław Radzewicz

prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

ORCID ID: 0000-0003-1470-3201

Telefon biuro: 22 55 32 737

Telefon laboratorium: 22 55 32 467

czeslaw.radzewicz@fuw.edu.pl

Biogram

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego  a swoje doświadczenie naukowe zdobywał pracując na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Szerokie doświadczenie międzynarodowe uzyskał dzięki stażom naukowym: na Uniwersytecie w Tubingen (Niemcy), Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Iraklio (Grecja) oraz Uniwersytecie Stanowym w Oklahomie (USA).  Łącznie pracował w instytucjach naukowych poza granicami Polski przez ok. 6 lat.  

Jest uznanym specjalistą w zakresie fizyki laserów, realizował pionierskie w Polsce badania w obszarach takich jak fizyka i technologia laserów femtosekundowych, dynamika procesów ultraszybkich i doświadczalna optyka kwantowa. Pod jego kierownictwem zbudowano wiele urządzeń pomiarowych unikatowych w skali światowej.  Jest także koordynatorem i współtwórcą ogólnopolskich inicjatyw, mających na celu stworzenie w Polsce infrastruktury naukowej na poziomie światowym, takich jak Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Polski Optyczny Zegar Atomowy (POZA). Jest także współzałożycielem Centrum Laserowego, wspólnego laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie kieruje ogólnopolskim projektem inwestycyjnym „Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” o wartości ponad 200 mln zł oraz projektem FNP TEAM-NET, którego celem jest stworzenie nowatorskiej aparatury badawczej pozwalającej przyspieszyć diagnostykę białaczek i usprawnić jej efektywność.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.37

Publikacje