Biogram

Mikołaj Rogóż jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w grupie dr hab. Piotra Wasylczyka, gdzie zajmuje się wytwarzaniem inteligentnych materiałów, z których konstuuje zasilane i sterowane światłem układy.

Od 2017 roku kieruje projektem „Zasilane i sterowane światłem pływające mikroroboty z inteligentnych materiałów elastomerowych” realizowanym w ramach programu „Diamentowy Grant” finansowanego przez MNiSW. Od 2019 roku stypendysta w projekcie NCN OPUS 15 pt. „Mechanizmy wykonawcze w mikro-skali na bazie foto-responsywnych polimerów”.