dr Filip Sośnicki

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

ORCID ID: 0000-0002-2465-4645

Telefon biuro: 22 55 32 746

Telefon laboratorium: 22 55 46 872

filip.sosnicki@fuw.edu.pl

Biogram

Filip Sośnicki jest doktorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje w Laboratorium Fotoniki Kwantowej prowadzonym przez dra Michała Karpińskiego. Tamże ukończył studia magisterskie w specjalności teoretycznej, opracowując numerycznie elektrooptyczne soczewki czasowej, a następnie w ramach swojej pracy doktorskiej (ukończonej z wyróżnieniem), stworzył eksperymentalną platformę elektrooptyczną do badania spójnego kształtowania kwantowych impulsów światła w czasowo-spektralnym stopniu swobody.

W latach 2019-2022 był stypendystą w projekcie FNP First TEAM pt. „Czysto fazowe kształtowanie impulsów światła do zastosowań w technologiach kwantowych”, zaś od 2020 roku jest kierownikiem projektu PRELUDIUM pt. “Charakteryzacja metody detekcji pojedynczych fotonów z wysoką rozdzielczością czasową opartej na odwzorowaniu z czasu do częstotliwości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Aktywnie uczestniczy w społeczności akademickiej, jest członkiem Optica, SPIE, EPS, IEEE Photonics oraz Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF). W szczególności od 2019 roku pełni funkcję skarbnika KNOF. Stawia na dobry kontakt ze studentami – co potwierdza wyróżnienie przez Dziekana Wydziału Fizyki UW na wyróżniające się prowadzenie zajęć.

W wolnym czasie projektuje wydruki 3D i publikuje je publicznie (tutaj) wspierając niskobudżetowe laboratoria optyczne i światłowodowe.