dr hab. Wojciech Wasilewski

dr hab. Wojciech Wasilewski

dr hab. Wojciech Wasilewski

Biogram

Wojciech pracuje obecnie jako lider grupy badawczej w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Warszawskim.