Biogram

Łukasz pracuje obecnie w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.