Biogram

Michał Zmyślony jest obecnie doktorantem Cambridge University. Wcześniej był studentem studiów magisterskich na kierunku Optics oraz stypendystą w projekcie TEAM-NET na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zainteresowania naukowe dotyczą elastomerów ciekłokrystalicznych od strony doświadczalnej i teoretycznej, oraz ogólnie pojętych metod optycznych i programistycznych.

W wolnym czasie wspina się na ściankach wspinaczkowych i układa kostkę Rubika oraz inne kostki (4x4x4, 5x5x5 i inne mniej sześcienne kostki).