mgr Jakub Dobosz

Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Ultrazimnych Cząsteczek (QGL)

ORCID ID: 0000-0003-2498-7623

Telefon biuro: 22 55 32 710

Telefon laboratorium: 22 55 32 470

j.dobosz2@uw.edu.pl

Biogram

Mgr Jakub Dobosz jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją przygodę z fizyką rozpoczął w CERNie, jednak w 2017 roku zainteresował się badaniami prowadzonymi w Laboratorium Ultrazimnych Gazów, gdzie w 2019 roku obronił, pod opieką dr. Mariusza Semczuka, pracę magisterską dotyczącą niedestrucyjnych pomiarów mieszaniny potasu i cezu. Pracę badawczą kontynuuje w ramach doktoratu, pracując nad metodami detekcji ultrazimnych mieszanin.

Zainteresowania naukowe Jakuba obejmują zarówno fizykę atomową jak i cząsteczkową, a w sczególności teorię oddziaływania światła z materią oraz mieszaniny ultrazimnych atomów.

Prywatnie Jakub jest pasjonatem kuchni, muzyki oraz hobbystą-elektronikiem. Interesuje się nie tylko praktyką, lecz również podstawami reakcji chemicznych i fizycznych występujących w różnych technikach gotowania oraz teorią muzyki.

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.10