mgr Ali Golestani Shishvan

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

mgr Ali Golestani Shishvan

mgr Ali Golestani Shishvan

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

ORCID ID: 0000-0002-7036-1456

Telefon biuro: 22 55 32 746

ali.golestani@fuw.edu.pl

Biogram

Ali Golestani jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł magistra w zakresie fotoniki uzyskał na Uniwersytecie Tabriz w Iranie. Przed dołączeniem do grupy Fotoniki Kwantowej na UW, odbył również staż naukowy w Laboratory of Photonics and Nanostucture (CNRS) we Francji.

Ali rozpoczął studia doktoranckie w 2017 roku, a jego zainteresowania badawcze dotyczą kształtowania widmowo-czasowego ultrakrótkich impulsów optycznych, manipulacji widma splątanych pojedynczych fotonów oraz interferometrii spektralnej. W ramach studiów na UW Ali odbył również  w Optoelectronic Research Centre na University of Southampton w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował się wytwarzaniem i charakteryzacją światłowodowych struktur siatek braggowskich pod kątem zastosowania w technologiach kwantowych.