Biogram

Lic. Jędrzej Mijas jest studentem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjat przygotował w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych pod opieką dr hab. Piotra Fity, badając reakcje sonochemiczne. W przeszłości współpracował również z Instytutem Wysokich Ciśnień ‘Unipress’ PAN w grupie prof. Witolda Trzeciakowskiego, pomagając opracowywać nowe źródła laserowe dla zastosowań medycznych.

Z Laboratorium Spektroskopii Laserowej zaczął współpracę w 2019, uczestnicząc w kampanii pomiarowej FIRH@TROPOS. Obecnie w ramach pracy magisterskiej opracowuje układ do spektroskopowej analizy biomarkerów.

Zainteresowania naukowe obejmują spektroskopię w średniej podczerwieni, technologie detektorów MIR oraz zastosowania metod podczerwonych w medycynie i badaniach atmosfery.

Jędrzej jest członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF), a także OSA, SPIE, EPS i IEEE Photonics. W KNOF był odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej i profilów social media, a także był aktywnie zaangażowany w organizację spotkań i konferencji.

W wolnym czasie wyszukuje kolejne zabytkowe samochody do remontu lub zanurza się w świat fantastyki i muzyki.