mgr Michał Mikołajczyk

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

mgr Michał Mikołajczyk

mgr Michał Mikołajczyk

Laboratorium Fotoniki Kwantowej (QPL)

ORCID ID: 0000-0003-0424-235X

Telefon biuro: 22 55 32 746

Telefon laboratorium: 22 55 46 872

michal.mikolajczyk@fuw.edu.pl

Biogram

Michał Mikołajczyk jest doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał magisterium z Inżynierii Nanostruktur również na Wydziale Fizyki broniąc pracy dotyczącej charakteryzacji widmowej impulsów pojedynczych fotonów przygotowanej pod opieką dr. Michała Karpińskiego.

Od 2018 roku jest stypendystą w projekcie “Phase-only shaping of light pulses for applications in quantum technologies” finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Zainteresowania naukowe dotyczą pomiaru właściwości spektralnych i czasowych pojedynczych fotonów, wytwarzania spektralnie złożonych stanów kwantowych par fotonów, konwersji widma pojedynczych fotonów i budowy interfejsów kwantowych.

Michał Mikołajczyk aktywnie działa na rzecz społeczności. Jest członkiem OSA, SPIE, EPS, PTF, IEEE Photonics oraz Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF). Do tej pory pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa KNOF w latach 2019-2021 oraz członka rad naukowych Instytutu Geofizyki i Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW. Prowadził zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki oraz był opiekunem naukowym stypendystki programu BARI-DAAD.
 

Lokalizacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

ul. Pasteura 5, budynek A 

Pokój: 3.46