mgr Paulina Rajchel - Mieldzioć

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

mgr Paulina Rajchel - Mieldzioć

mgr Paulina Rajchel - Mieldzioć

Laboratorium Procesów Ultraszybkich (UPL)

ORCID ID: 0000-0002-0670-3159

Telefon biuro: 22 55 32 710

Telefon laboratorium: 22 55 32 468

paulina.rajchel-mieldzioc@fuw.edu.pl

Biogram

Paulina Rajchel-Mieldzioć jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska dotyczyła elektrochemicznej syntezy i charakteryzacji struktury elektronowej nanocząstek typu core-shell. Równolegle studiowała fizykę na Wydziale Fizyki, a obecnie jest doktorantką w Laboratorium Procesów Ultraszybkich, pod opieką prof. Piotra Fity. W ramach swojej pracy badawczej zajmuje się syntezą i badaniem właściwości optycznych i fotofizycznych oraz mechanizmów fotoluminescencji nowych materiałów fotoaktywnych, a także charakteryzacją wpływu otoczenia chemicznego na obserwowane własności.

Zainteresowania naukowe to chemia fizyczna i fizyka chemiczna, a także wszystko pomiędzy. Równolegle do pracy badawczej, Paulina zajmuje się dydaktyką i współpracuje z Olimpiadą Chemiczną.

Prywatnie Paulina interesuje się kryminalistyką oraz kryminologią, oddaje się twórczości artystycznej, a także pasjonuje się wyspami Pacyfiku i w planach ma zwiedzenie Oceanii, nie tylko w teorii.